Яхт-клуб Aktau Marina Club
г.Актау, 2007г

 

aktau-marina-club-2007_01

aktau-marina-club-2007_02

aktau-marina-club-2007_03

aktau-marina-club-2007_04

aktau-marina-club-2007_05

aktau-marina-club-2007_06

aktau-marina-club-2007_07

aktau-marina-club-2007_08

aktau-marina-club-2007_09